Hôm nay :

Ngân hàng chuyển khoản

  •  JAPAN: ゆうちょ銀行         stk: các bạn liên hệ trực tiếp nhé ttk: チャン サック ダット       
  •  VIETNAM : Teckcombank stk:1902773112 ttk: TRAN SACH  DAT                               
  •   KOREA:하나은행             stk: 037922907 ttk: TRAN SACH DAT

LÊN ĐẦU